Agnieszka Rybicka

Psycholog i Psychoterapeuta

Nazywam się Agnieszka Rybicka (ur.1978 r), jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt). Posiadam certyfikaty:
Certyfikat Psychoterapeuty nr 171 wydany przez Instytut Terapii Gestalt i Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt. Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością psychologia kliniczna. Odbyłam cykl szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej i interwencji kryzysowej. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2002 roku. Pracowałam jako psycholog na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” (2002-2008) oraz w Centrum Rehabilitacji „Derrata” (2006-2007). Zajmowałam się m.in. diagnostyką psychologiczną, psychoterapią we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, diagnozą i terapią neuropsychologiczną, pomocą psychologiczną w radzeniu sobie i adaptacji do niepełnosprawności oraz chorób przewlekłych. Gabinet prywatny terapii indywidualnej prowadzę od 2007 roku. W latach 2009-2011 współpracowałam z firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi w realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji, motywacji, wprowadzania zmiany w życiu, radzenia sobie ze stresem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i warsztaty umiejętności społecznych. Od 2011 roku współpracuję z Warszawską Pracownią Terapii Gestalt. Pracuję z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, objawów depresji, problemów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagającymi się z kryzysem i stratą oraz z osobami pragnącymi rozwijać swoje możliwości poprzez głębsze poznanie siebie. Wierzę, że trudne doświadczenia odpowiednio przepracowane w terapii mogą zmienić życie na lepsze. Zapraszam na spotkanie.

Współpraca:

Warszawska Pracowania Terapii Gestalt - http://www.prp-gestalt.pl/node/6

Organizacje zawodowe:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt - https://gestaltpolska.org.pl

Polska Federacja Psychoterapii - http://www.psychoterapia-polska.org

Inne:

Lista certyfikowanych psychoterapeutów Gestalt - https://gestaltpolska.org.pl/pl/lista-certyfikowanych-psychoterapeutow-gestalt

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt - https://gestaltpolska.org.pl/pl/kodeks-etyczny

Kodeks Etyczno- Zawodowy Psychologa - http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29

Kwestie certyfikacji- kto to jest psychoterapeuta certyfikowany?

Obecnie w Polsce nadal nie istnieje ustawa o zawodzie psychoterapeuty. Dlatego w trosce o to by powierzyć się profesjonaliście warto zwracać uwagę na kwestie certyfikacji terapeuty. Psychoterapeuta certyfikowany to terapeuta, który odbył kilkuletni cykl szkoleń w psychoterapii (w placówce z akredytacją towarzystw psychoterapeutycznych) zakończony zdaniem egzaminu praktycznego oraz spełnił szereg dodatkowych wymagań. Najczęściej są to: znaczna liczba godzin praktyki w zawodzie pod superwizją, staże zawodowe w placówkach psychoterapeutycznych, odbycie własnej długoterminowej psychoterapii szkoleniowej indywidualnej i/lub grupowej, napisanie i obronienie pracy dyplomowej z tematyki psychoterapii oraz rekomendacja superwizora. Osoba starająca się o certyfikat musi posiadać również wyższe wykształcenie. Ponadto certyfikat w modalności gestalt jest odnawialny czyli przyznawany na określony czas, a warunkiem jego odnowienia jest stały rozwój zawodowy jakim są szkolenia, konferencje, superwizja i ciągła praktyka terapeutyczna.

Agnieszka Rybicka gestalt certyfikat2
Agnieszka Rybicka gestalt certyfikat
certyfikat zawodowy psychoterapeuta
Scroll to top