terapia gestalt
najczęściej zadawane pytania

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia to metoda dla każdego kto chce poprawy komfortu swojego życia, usunięcia cierpienia, wolności od uciążliwych objawów, odkrycia i rozwijania swoich możliwości. Dla każdego, kto czuje, że nie realizuje w pełni swojego potencjału i chciałby to zmienić.

Zakres pomocy terapeutycznej

 • leczenie nerwic
 • leczenie depresji
 • leczenie problemów psychosomatycznych
 • wsparcie w rozwiązywaniu trudności w życiu osobistym
 • wsparcie w rozwiązywaniu trudności w życiu zawodowym
 • interwencja kryzysowa
 • pomoc w rozwiązywaniu trudności w relacjach interpersonalnych
 • pomoc w radzeniu sobie z żałobą i stratą
 • rozwój osobisty

Zachęcamy do sprawdzenia aktualnych cen usług oraz do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Formy Pomocy​ psychoterapeutycznej

 • Konsultacja psychologiczna - jedno lub dwa spotkania, których celem jest rozpoznanie problemu i ustalenie dalszego sposobu postępowania, sformułowanie zaleceń.
 • Terapia indywidualna osób dorosłych - odbywa się raz w tygodniu, w ten sam dzień tygodnia o tej samej porze i trwa 50 minut. Ilość spotkań jest uzależniona od zapotrzebowania klienta i rodzaju problemu.

Indywidualna psychoterapia krótkoterminowa

Od kilku do kilkunastu spotkań. Dla osób, które zmagają się z uciążliwymi objawami od niedawna lub dla osób w sytuacji kryzysu np. straty bliskiej osoby, rozwodu, wypadku, zachorowania na poważną, przewlekłą chorobę itp.

Indywidualna psychoterapia długoterminowa

przeznaczona dla osób zainteresowanych znalezieniem przyczyn swoich długotrwałych trudności i nastawionych na pracę nad zmianą. O terapii długoterminowej mówimy jeśli trwa więcej niż pół roku.

Psychoterapia grupowa

Cotygodniowe 1,5 godzinne spotkania w grupie (maksimum 12 osób). Terapia grupowa pozwala przyjrzeć się swoim zachowaniom społecznym. W bezpiecznych warunkach zrozumieć, jak inni wpływają na mnie i jak moje zachowanie jest odbierane przez innych. Pozwala wypracować nowe, bardziej satysfakcjonujące formy kontaktu z innymi ludźmi. Przed rozpoczęciem terapii grupowej uczestnicy są zaproszeni na kilka wstępnych spotkań indywidualnych z terapeutą w celu dobrania najbardziej efektywnej formy terapii dla danej osoby.

Warsztaty rozwoju osobistego - 4-5 godzinne spotkania w małych grupach (do 12 osób), podczas których metodami aktywnego uczenia się trenujemy pod okiem trenera wybrane kompetencje interpersonalne i osobiste takie jak asertywność, efektywna komunikacja, motywacja.

Standardowe tempo psychoterapii gestalt - 1 raz w tygodniu w ustalonym dniu i godzinie.

Najczęstsze pytania o psychoterapię

Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Spotkanie polega na swobodnej rozmowie w atmosferze akceptacji i dyskrecji. Psychoterapeuta korzystając ze swojej wiedzy i umiejętności uświadamia klientowi rzeczy, których ten dotychczas nie dostrzegał, a które powodują powracające problemy w jego życiu. W procesie terapii pracujemy nad głębszym zrozumieniem motywów, potrzeb klienta, jego sposobów przeżywania, myślenia, działania np. sposobu w jaki wchodzi w relacje z innymi. Zdobyta w ten sposób świadomość siebie pozwala skuteczniej i bardziej niezależnie kierować własnym życiem i wypracować nowe konstruktywne sposoby działania.

Skuteczna terapia to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Jej podstawą jest regularność spotkań. W terapii gestalt są to cotygodniowe sesje w gabinecie terapeutycznym. Ustalany jest stały termin spotkania w ten sam dzień i godzinę. Miejsce w terapii jest rezerwowane dla klienta. Sesje odwołane w ciagu 48h są płatne.

Czym różnią się kompetencje psychologa, psychoterapeuty i psychiatry?

Psychoterapeuta

Osoba, która ukończyła studia medyczne, społeczne lub humanistyczne oraz obyła co najmniej 4-letnie (ok. 1800 godzin) szkolenie z zakresu psychoterapii (lub jest w trakcie tegoż szkolenia). Szkolenie to musi składać się z 3 elementów: własnej psychoterapii, szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz pracy z pacjentami pod superwizją. Psychoterapeuta zajmuje się diagnozą i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi, pomaganiem w trudnych sytuacjach życiowych, a także pracą nad rozwojem osobowości klientów.

Psycholog

Osoba, która uzyskała dyplom magistra psychologii i jest teoretycznie przygotowana do diagnozy psychologicznej i pomocy psychologicznej. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i poradnictwem psychologicznym; inne obszary wymagają kształcenia podyplomowego.

Psychiatra

Lekarz, który ukończył studia medyczne i zdobył stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych za pomocą farmakoterapii.

Co to jest superwizja?

Superwizja jest formą kontroli i wsparcia pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem jej bezpieczeństwa i skuteczności. Superwizor dokonuje oceny całego procesu terapii, koryguje ewentualne błędy lub utwierdza terapeutę w dotychczasowym sposobie prowadzenia terapii. Superwizja ma charakter konsultacji terapeuty prowadzącego z terapeutą kontrolującym, w której pacjent pozostaje anonimowy. Superwizora obowiązuje zasada przestrzegania tajemnicy zawodowej.

Poufność spotkań terapeutycznych

Jedną z najważniejszych zasad pracy terapeuty jest obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej. Treść wszystkich spotkań ma charakter poufny. Istnieją trzy wyjątki od tej zasady:
Wspomniana powyżej superwizja, gdzie pacjent jest anonimowy, zagrożenie zdrowia i życia klienta lub innych osób oraz wezwanie sądu do złożenia zeznania.

Scroll to top