Psycholog i Psychoterapeuta

Nazywam się Agnieszka Rybicka (ur.1978 r), jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką i superwizorem w trakcie szkolenia. Pracuję w nurcie psychoterapii Gestalt. Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii) i EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt).

Posiadam certyfikaty:

  • Certyfikat Psychoterapeuty nr 171 wydany przez Instytut Terapii Gestalt
  • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt.

Studia psychologiczne odbyłam na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością psychologia kliniczna. Odbyłam cykl szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej i interwencji kryzysowej. Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Aktualnie odbywam szkolnie w superwizorskie zgodne z wymaganiami EAGT.

Doświadczony psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2002 roku. Pracowałam jako psycholog na oddziałach rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” (2002-2008) oraz w Centrum Rehabilitacji „Derrata” (2006-2007). Zajmowałam się m.in. diagnostyką psychologiczną, psychoterapią we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, diagnozą i terapią neuropsychologiczną, pomocą psychologiczną w radzeniu sobie i adaptacji do niepełnosprawności oraz chorób przewlekłych. Gabinet prywatny terapii indywidualnej prowadzę od 2007 roku.

W latach 2009-2011 współpracowałam z firmami szkoleniowymi i organizacjami pozarządowymi w realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu efektywnej komunikacji, motywacji, wprowadzania zmiany w życiu, radzenia sobie ze stresem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i warsztaty umiejętności społecznych. Współtworzę Centrum Psychoterapii "Spotkania".

Pracuję z osobami doświadczającymi lęków, zahamowań, objawów depresji, problemów psychosomatycznych, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji, zmagającymi się z kryzysem i stratą oraz z osobami pragnącymi rozwijać swoje możliwości poprzez głębsze poznanie siebie. Wierzę, że trudne doświadczenia odpowiednio przepracowane w terapii mogą zmienić życie na lepsze. Zapraszam na spotkanie.

Kto to jest psychoterapeuta certyfikowany?

Obecnie w Polsce nadal nie istnieje ustawa o zawodzie psychoterapeuty. Dlatego w trosce o to by powierzyć się profesjonaliście warto zwracać uwagę na kwestie certyfikacji terapeuty. Psychoterapeuta certyfikowany to terapeuta, który odbył kilkuletni cykl szkoleń w psychoterapii (w placówce z akredytacją towarzystw psychoterapeutycznych) zakończony zdaniem egzaminu praktycznego oraz spełnił szereg dodatkowych wymagań.

Najczęściej są to:

  • znaczna liczba godzin praktyki w zawodzie pod superwizją
  • staże zawodowe w placówkach psychoterapeutycznych
  • odbycie własnej długoterminowej psychoterapii szkoleniowej indywidualnej i/lub grupowej
  • napisanie i obronienie pracy dyplomowej z tematyki psychoterapii oraz rekomendacja superwizora.

Osoba starająca się o certyfikat musi posiadać również wyższe wykształcenie. Ponadto certyfikat w modalności gestalt jest odnawialny czyli przyznawany na określony czas, a warunkiem jego odnowienia jest stały rozwój zawodowy jakim są szkolenia, konferencje, superwizja i ciągła praktyka terapeutyczna.

Psychoterapeuta Warszawa

Współpraca

Organizacje zawodowe

Inne

Scroll to top