Psychoterapia Gestalt

Zarys metody terapii gestalt

Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono, lecz to co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono - J.P. Sartre ​

Słowa Sartre’a francuskiego egzystencjalisty są jedną z myśli przewodnich terapii gestalt, jej filozoficzną podwaliną. Akcentuje ona obraz człowieka, który bierze życie w swoje ręce i aktywnie je zmienia. Słowo „Gestalt” oznacza z niemieckiego „zorganizowaną całość” i odnosi się m.in. do idei całościowego widzenia człowieka i jego doświadczeń. Człowiek nie jest traktowany jako „przypadek choroby” dlatego też m.in. zwracamy się do osoby poszukującej terapii „klient" a nie „pacjent”.

Źródła terapii gestalt

Podejście Gestalt to jeden z wiodących nurtów psychoterapii humanistycznych akcentujących podmiotowość człowieka, jego zasoby oraz znaczenie relacji międzyludzkiej. Powstał na początku XX wieku w Niemczech. Twórcy Gestaltu to Fritz Perls i jego żona Laura Perls oraz Paul Goodman. Perls stworzył system terapii przekształcając w praktykę założenia koncepcji psychologii postaci i teorii pola Lewina. Czerpiąc z filozofii egzystencjalnej, fenomenologii, holizmu, filozofii wschodu i psychodramy stworzył unikalny system terapii który wciąż się rozwija i znajduje nowe zastosowania.

Perls był z wykształcenia psychoanalitykiem w związku z czym psychoterapia gestalt zawiera również idee psychoanalizy takie jak przekonanie, że doświadczenia z przeszłości wpływają na postępowanie dorosłego człowieka lub to, że zachowania mają ukryte znaczenia. Jednak w dużym stopniu gestalt powstał w opozycji do niej.

Cechy wyróżniające terapii gestalt

Najbardziej charakterystyczne dla modalności gestalt jest koncentracja na „tu i teraz” w relacji terapeutycznej.

  • Po pierwsze, oznacza to zaproszenie do aktywnej partnerskiej współpracy z osobą poszukującą terapii w miejsce skośnej relacji lekarz-pacjent
  • Drugą specyficzną cechą gestaltu jest fenomenologiczny sposób opisu. Oznacza to w skrócie próbę uchwycenia rzeczy takimi jakie są niż jakie się wydają, unikamy etykiet, założeń na temat klienta aby wyobrażenia i powierzchowne wnioski nie przysłoniły prawdy
terapia gestalt
gestalt rozmowa

Metody pracy w psychoterapii gestalt

Jako doświadczony psychoterapeuta oferuję leczenie wielu schorzeń o podłożu psychicznym. W pracy z pacjentami używał wielu metod, które sprawdziłam na przestrzeni lat i które są skuteczne

Metoda dialogu

Główną metodą pracy w terapii gestalt jest dialog, a ściślej mówiąc dialog fenomenologiczny. Nacisk kładziony jest na autentyczność kontaktu, świadomość i pełne zaangażowanie w sytuację spotkania.

Metoda eksperymentu

Drugą sztandarową metodą modalności gestalt jest procedura zwana eksperymentem lub doświadczeniem. Polega on na zaaranżowaniu sytuacji w gabinecie, w której klient odgrywając rodzaj scenki może doświadczyć swojego problemu inaczej w celu poszerzenia świadomości oraz poszukiwania ruchu zmiany. Najbardziej znanym eksperymentem gestaltowskim jest „praca na dwóch krzesłach”.

Metoda pracy ze snem

Psychoterapia gestalt posiada również unikalną metodę pracy ze snem, która również stanowi rodzaj eksperymentu. Celem powyższych technik jest poszerzenie świadomości klienta aby odzyskał wpływ i wybór jaki daje zrozumienie siebie w miejsce często automatycznych zachowań. Zamiast doświadczać życia jako „losu” można dostrzec w jaki sposób swój „los” dotychczas nieświadomie kształtowaliśmy oraz zastosować tę wiedzę do budowania przyszłości w zgodzie z potrzebami. Terapia gestalt bywa nazywana „rozpuszczalnikiem” sztywnych wzorców funkcjonowania i w to miejsce tworzeniem nowych bardziej elastycznych.

Czy psychoterapia terapia gestalt jest dla wszystkich?

Skuteczność terapii gestalt

Psychoterapia gestalt jest przede wszystkim skuteczna w przypadku osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia lękowe, nerwice oraz przypadku osób zmagających się z depresją, także w zaburzeniach psychosomatycznych ponieważ kładzie nacisk na integrację sygnałów cielesnych. Jest skuteczna w przypadku osób, które mają trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji (pochodzenia nerwicowego) - u osób nieśmiałych, z niskim poczuciem wartości, „nadmiernie” przystosowanych. Mniejsze zastosowanie znajduje gestalt w pracy z osobami z psychozą, uzależnieniami, zaburzeniami osobowości. W takich przypadkach metoda gestalt jest modyfikowana pod specyficzne potrzeby takich osób. W przypadku osób z psychozą konieczna jest farmakoterapia jako podstawa leczenia. ​

Zobacz także

Scroll to top