Open post
lęk w relacjach

Nieśmiałość

Nieśmiałość w relacjach

Nieśmiałość jest dość powszechnym zjawiskiem. Większość z nas doświadczyła lub doświadcza pewnego dyskomfortu w nowych sytuacjach społecznych lub podczas wystąpień publicznych. Nieśmiałość objawia się również w sytuacjach kiedy trzeba wyraźniej zaistnieć i na przykład upomnieć się o swoje prawa. Bywa bardzo uciążliwa, utrudnia nawiązywanie relacji, a czasem normalne funkcjonowanie np. w pracy kiedy trzeba brać udział zebraniach zespołu lub wygłosić mowę publicznie. 

Continue reading „Nieśmiałość”

Open post
Wpływ izolacji społecznej na zdrowie psychiczne

Samotność a depresja

Depresja a relacje

Ewolucyjnie jesteśmy ukształtowani tak, że potrzebujemy innych. W grupie wspólnie pracowaliśmy na przetrwanie i rozwijaliśmy umiejętności społeczne. Odrzucenie przez grupę oznaczało podwyższone ryzyko śmierci. Liczne dowody pokazują, ze dzieci, które doświadczyły opuszczenia lub niewystarczającej opieki, rozwijają się znacznie gorzej niż te, które dorastały w kochających rodzinach.

Continue reading „Samotność a depresja”

Scroll to top