Open post
toksyczny wstyd

Po co nam wstyd?

Wstyd jest jedną z najbardziej nieprzyjemnych emocji. Wynika zazwyczaj z przekonania o własnych brakach, nieadekwatności, byciu niewystarczająco dobrym/ą lub z poczucia upokorzenia i przekroczenia naszych granic przez innych. Zwykle połączony z lękiem przed oceną innych osób. Wstyd jest uczuciem powiązanym z poczuciem winy, jednak w odróżnieniu od niego dotyczy „ja”, jest całościową oceną siebie jako jednostki. Odnosi się do ogólnych przekonań o sobie, podczas gdy poczucie winy wiąże się z dyskomfortem wynikającym z oceny konkretnego zachowania, zazwyczaj przekroczenia norm. Dlatego łatwiej radzić sobie z poczuciem winy ponieważ błędy można naprawić, przeprosić, zadośćuczynić wyrządzonej krzywdzie.

Continue reading „Po co nam wstyd?”

Scroll to top