zespół stresu pourazowego

PTSD zaburzenie stresowe pourazowe – nawracająca trauma

Co to jest PTSD i czym się objawia?

PTSD (posttraumatic stress disorder) to zaburzenie związane z przebytą silną traumą. Trauma ta ma związek z wystąpieniem lub groźbą śmierci, poważnych obrażeń lub doświadczeniem gwałtu, przemocy. Traumy można doświadczyć również kiedy jesteśmy świadkami takiej sytuacji lub otrzymujemy informację, że dotyczyło to naszych bliskich. Sytuację tę cechuje bezradność ofiary lub obserwatora. Najczęściej są to traumy wojenne, kataklizmy, przemoc i molestowanie seksualne.

Objawy PTSD

W konsekwencji traumatycznego doświadczenia po pewnym czasie zazwyczaj około miesiąca osoba przeżywa wielokrotnie nawracające wspomnienia związane z traumą, koszmary senne, natrętne wyobrażenia lub tzw flashbacki czyli odczucie znalezienia się ponownie w sytuacji traumy. Niektórzy na jej wspomnienie reagują wzmożonym pobudzeniem fizjologicznym jak szybkie bicie serca, pocenie się, duszności.

W rezultacie osoby doświadczające nawracającej traumy unikają wszystkiego, co kojarzy im się z tym doświadczeniem i próbują usunąć wspomnienia ze świadomości. Stają się często nadpobudliwe, nadmiernie czujne lub drażliwe. Łatwo reagują przestrachem, mogą mieć trudności z koncentracją i snem.

W ich myśleniu pojawia się poczucie winy i beznadziejności, przytłoczenia, nastrój jest negatywny. Częste są obojętność i utrata zainteresowań.

Powyższym objawom może towarzyszyć depersonalizacja – poczucie oderwania od własnego ciała i umysłu lub derealizacja – otoczenie wydaje się jak ze snu, nierzeczywiste.

Diagnoza PTSD

Aby zdiagnozować PTSD powyższe objawy musza trwać minimum miesiąc, muszą powodować znaczne cierpienie lub ograniczać normalne funkcjonowanie. Należy wykluczyć inne potencjalne przyczyny jak zaburzenia nastroju lub uszkodzenia mózgu.

Współwystępowanie PTSD

Zaburzenie stresowe pourazowe często idzie w parze z uzależnieniami, zaburzeniami lękowymi (fobie, zaburzenie lękowe uogólnione) i nastroju (zaburzenia depresyjne).

Rozpowszechnienie zaburzenia stresowego pourazowego 

Nie u każdego kto doświadczy traumy rozwinie się PTSD. Im silniejsza, długotrwała trauma tym większe prawdopodobieństwo zachorowania. Około 9 % osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia rozwinie PTSD. Ryzyko dotyczy 1/4 uczestników działań wojennych i 2/3 jeńców wojennych. U ofiar kataklizmów naturalnych ryzyko jest niższe. Wiele zależy od osobowości i odporności na stres.

Wyższe ryzyko występuje u kobiet, młodszych osób, osób o niższym statusie społeczno- ekonomicznym, grup mniejszościowych oraz u osób słabiej wykształconych i mniej inteligentnych. Wydaje się, że znaczenie ma stopień poczucia bezradności i braku wpływu na sytuację.

Author: Agnieszka Rybicka

Autorka jest certyfikowaną psychoterapeutka i psychologiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top