Open post
zaburzenia somatyzacyjne

Somatyzacja – objawy z ciała jako symbol emocji

Zaburzenia somatyzacyjne- na czym polegają?

O somatyzacji mówimy wtedy kiedy osoba doświadcza jednego lub więcej objawów z ciała, których nie można wyjaśnić podłożem fizycznym lub fizjologicznym. Objawy te mają przyczyny emocjonalne takie jak np. lęk, są nieuświadomione i niepozorowane. Stanowią wyraz cierpienia, dyskomfortu psychicznego przybierając formę cielesną.

Continue reading „Somatyzacja – objawy z ciała jako symbol emocji”

Open post
zaburzenia lękowe - fobie

Fobia swoista

Oblicza lęku- fobia swoista

Fobia swoista zwana tez specyficzną to nic innego jak nieuzasadniony, silny strach przed konkretnymi obiektami lub sytuacjami. Strach ten może przybrać formę napadu paniki lub silnego lęku uogólnionego. Osoba cierpiąca na tego rodzaju fobię unika obiektów swojego strachu bo obawia się, że wpadnie w panikę, straci kontrolę nad sobą lub zemdleje jeśli się z nim zetknie. Kiedy ma w perspektywie kontakt z obiektem fobii denerwuje się lub panikuje. 

Continue reading „Fobia swoista”

Open post
agorafobia - lęk przed napadem paniki

Agorafobia – nieskuteczne próby ucieczki

Na czym polega agorafobia?

Podstawą agorafobii jest najczęściej lęk przed napadem paniki w miejscu, z którego trudno będzie uciec lub otrzymać pomoc zaufanej osoby. Istotne są nie tyle cechy miejsca ile to, ze ucieczka z niego może być trudna lub krępująca. Przykładem takich miejsc mogą być autobusy, pociągi, supermarket, środkowe miejsce w kinie lub teatrze, stanie w kolejce lub w tłumie, przejście przez otwarty teren jak targ, znalezienie się na moście itp.

Continue reading „Agorafobia – nieskuteczne próby ucieczki”

Open post
zaburzenie lękowe uogólnione

Zaburzenie lękowe uogólnione – bezskuteczne poszukiwanie bezpieczeństwa

Zaburzenie lękowe uogólnione

Realistyczne martwienie czy zaburzenie lękowe?

Wszyscy martwimy się od czasu do czasu jednak większość z nas potrafi skupić się na bieżących sprawach. Natomiast osoba cierpiąca na zaburzenie lękowe uogólnione inaczej zespół lęku uogólnionego zamartwia się przez większość czasu i trudno jej opanować lękowe myśli.

Continue reading „Zaburzenie lękowe uogólnione – bezskuteczne poszukiwanie bezpieczeństwa”

Open post
postacie fobii społecznej

Fobia społeczna

Oblicza lęku – fobia społeczna

Nieśmiałość czy fobia społeczna?

Fobia społeczna jest często występującym zaburzeniem lękowym. Skala występowania jest znaczna, niektóre badania mówią nawet o 13% populacji dotkniętych tym problemem. Najczęściej rozwija się w okresie późnego dzieciństwa lub adolescencji. W późniejszym okresie życia nasilenie fobii społecznej się zmniejsza.

Każdy doświadcza lęku i nieśmiałości w niektórych sytuacjach społecznych jak np. występ przed publicznością kiedy jesteśmy wystawieni na badawcze spojrzenia i ocenę. O fobii społecznej mówimy wtedy kiedy lęk jest tak silny, że powoduje unikanie sytuacji społecznych lub osoba znosi je z dużym dyskomfortem i cierpieniem. Strach dotyczy zwykle obawy przed doświadczeniem uczucia wstydu, zażenowania lub odrzucenia przez innych. Osoba zwykle zdaje sobie sprawę, że jej lęk jest nieproporcjonalny do sytuacji. Wyjątkiem są dzieci z fobią społeczną, które nie uważają swojego lęku za nadmierny. 

Continue reading „Fobia społeczna”

Open post
lęk napadowy

Napady paniki

Oblicza lęku – napady paniki

Napady paniki są czymś stosunkowo częstym w populacji. Ok 30% dorosłych osób doświadczyło co najmniej jednego napadu paniki. U jednych osób mogą wystąpić jednorazowo w życiu, u innych od kilku epizodów w ciagu życia do wielu razy w ciagu tygodnia. Są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. Wydaje się, że istnieje związek miedzy napadami paniki a depresją ponieważ bardzo często osoby cierpiące na powtarzające się napady paniki cierpią również na zaburzenia depresyjne. Najczęściej pojawiają się po raz pierwszy w trzeciej dekadzie życia. Napad paniki może wystąpić również nocą wybudzając ze snu. Nieleczone oddziałują bardzo destrukcyjnie na życie chorego.

Continue reading „Napady paniki”

Open post
przyczyny zaburzeń depresyjnych

Przyczyny depresji cz II

W poprzednim poście pisałam o biologicznych przyczynach depresji. Pora na psychospołeczne przyczyny depresji i czynniki ryzyka. Mówiąc bardzo ogólnie są to trudne doświadczenie człowieka, które nadwyrężyły lub przekroczyły jego możliwości adaptacyjne lub doprowadziły do adaptacji, które skutkują właśnie depresją. Jakie doświadczenia mogą czynić nas mniej odpornymi na depresję (lub inne zaburzenia psychiczne)?
Continue reading „Przyczyny depresji cz II”

Open post
terapia gestalt pomoc

„Chandra” czy depresja?

Tylko chandra czy już depresja?

„Depresja” to dość popularne słowo w dzisiejszych czasach, niestety nie bez przyczyny. Liczba zachorowań wzrasta alarmująco, zaburzenia depresyjne są najczęstszą chorobą przewlekłą w Europie i stanowią drugą w kolejności przyczynę lat przeżytych w niepełnosprawności na świecie. Średnio połowa osób cierpiących na depresję nie uzyskuje profesjonalnej pomocy.
Continue reading „„Chandra” czy depresja?”

Posts navigation

1 2
Scroll to top